Fôn-hìn-muk

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Fôn-hìn-muk.

Fôn-hìn-muk (鸛形目, ho̍k-miàng: Ciconiiformes) chhai tiâu-lui chhòn-thúng fûn-lui ne-thúng chûng he tiâu-kong chûng ke yit-ke muk.