跳至內容

Fù-khì

Chhiùng Wikipedia lòi
Fù-khì.
Fù-khì.

Fù-khì (蝴蜞) he Fàn-chiet-thûng-vu̍t-mùn Chit-kong ke yit-lui thûng-vu̍t, Chhṳ-hiùng thùng-thí. Fù-khì thí-ngoi mò-mô, yì-chhiâ thí-khiông ke Kiet-thì chû-chṳt kiên me̍t-si̍p, yîn-chhṳ́ sṳ̂n-thí kiên kiet-sṳ̍t. Pûn fat-hien ke Fù-khì yok 700 chúng, yok 100 chúng sâng-fa̍t chhai hói-yòng chûng, yok 70 chúng sâng-fa̍t chhai liu̍k-thi, yì-hâ tû sâng-fa̍t chhai thâm-súi fàn-kin.

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Fù-khì siông-koân ke tóng-on.