Fàn-chiet-thûng-vu̍t-mùn

Chhiùng Wikipedia lòi
Fàn-chiet-thûng-vu̍t-mùn.
Fàn-chiet-thûng-vu̍t-mùn.

Fàn-chiet-thûng-vu̍t-mùn (Annelid, 環節動物門) he Thûng-vu̍t-kie ke yit-chak mùn, kâi mùn thûng-vu̍t vì Lióng-chet-tui-chhṳ̂n, fûn chiet ke lie̍t-sâng thí-khiông thûng-vu̍t, yû ke khí-yû chiuk lâu kông-mô, tô-pit kón-sṳt sùn-fàn hì-thúng, lièn-sṳt sṳ̀n-kîn hì-thúng. Muk-chhièn yí-tî ke fàn-chiet thûng-vu̍t yok-yû 13000 chúng. Sòng-kien fàn-chiet thûng-vu̍t yû: chhùng-hièn, fù-khì, sâ-chhâm tén. Fàn-chiet thûng-vu̍t lâu chiet-kî thûng-vu̍t khiung-thùng kèu-sṳ̀n Kôan-chiet thûng-vu̍t (Articulata).