Fùng-theu

Chhiùng Wikipedia lòi
Fùng-theu.
Fùng-theu.

Fùng-theu (Ho̍k-miàng: Vigna angularis) he yit-chúng Theu-khô, Thia̍p-hìn-fâ Â-khô Kông-theu-su̍k chhṳ̍t-vu̍t, vì sòng-kien ke sṳ̍t-chhòi chṳ̂-yit

Hìn-thai[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fûn-pu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng chhṳ̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yung-thù[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-liau lòi-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yèn-chhûn ye̍t-thu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]