Fùng Puk-kím Kiê

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Fùng Puk-kím Kiê.

Fùng Puk-kím Kiê (紅腹錦雞, ho̍k-miàng: Chrysolophus pictus) he Chûng-koet ke thi̍t-yû tiâu-chúng.

Sâng-thai fàn-kín[編寫 | 編寫原始碼]

Fûn-phu thi-vet[編寫 | 編寫原始碼]

Thi̍t-chṳ̂n[編寫 | 編寫原始碼]

Sṳ̍t-vu̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Fàn-chhṳ̍t lâu pó-fu[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[編寫 | 編寫原始碼]