Fún-fùng-set

Chhiùng Wikipedia lòi
Fún-fùng-set.

Fún-fùng-set (粉紅色) he yit-chúng yù fùng-set lâu pha̍k-set fun-ha̍p ke ngân-set, thûng-sòng ya pûn mèu-su̍t sṳ̀n-vì thâm-fùng-set.