跳至內容

Fap-koet Hòng-khûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Fap-koet Hòng-khûng.

Fap-koet Hòng-khûng (Air France) kién-chhṳ̂n Fap-hòng, he yit-kâ Fap-koet ke hòng-khûng kûng-sṳ̂, he Fap-koet hòng-khûng-KLM khì-hâ chṳ́ -kûng-sṳ̂, chúng-phu vi yî Pâ-lì Charles-de-Gaulle Koet-chi Kî-chhòng, thùng-sṳ̀ ya-he Fap-koet koet-yàng hòng-khûng kûng-sṳ̂.