Pâ-lì Charles-de-Gaulle Koet-chi Kî-chhòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Pâ-lì Charles-de-Gaulle Koet-chi Kî-chhòng.

Pâ-lì Charles-de-Gaulle Koet-chi Kî-chhòng (Fap-ngî: Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle; IATA thoi ma: CDG; ICAO thoi-ma: LFPG), he Fap-koet sú-tû Pâ-lì sú-yeu ke kî-chhòng, vì Êu-chû chú-yeu ke hòng-khûng chûng-sîm, ya-he Fap-koet chú-yeu ke koet-chi kî-chhòng. Kì he yî Fap-làn-sî thi-ńg Khiung-fò-koet thi-yit ngim chúng-thúng Charles-de-Gaulle ke miàng-sṳ miang miàng-ke. Khì vi yî lì pâ-lì sṳ-chûng-sîm tûng-pet 25 kûng-lî chhú ke Lû-ngá-sî (Roissy).