Kî-chhòng

Chhiùng Wikipedia lòi
2008-ngièn chhiòn-khiù kî-chhòng fûn-phu thù.
Kî-chhòng

Kî-chhòng (機場) he Ku-thin-yi̍t Fî-kî, Chhṳ̍t-sṳ̂n-kî fe̍t-chá Fî-thiáng hí-fî lâu kong-lo̍k ke chhòng-thi. Kî-chhòng ke chû-sṳ̀n chṳ-séu sî-yeu yit-ke phiàng-mien, piáu-sut phau-tho, chhṳ̍t-sṳ̂n-kî thìn-kî-phiàng fe̍t-he súi-mien.