跳至內容

Friesland

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Fut-lî-sṳ̂-làn-sén)
Friesland.

Friesland (Hò-làn-ngî: Friesland Provincie), he vi-yî Hò-làn pet-phu ke yit-ke sén, su̍k-yî Frisia ke yit phu-fûn. Ngìn-khiéu vì 642,230 (2006-ngièn), Sú-fú Leeuwarden.

Chhai 1996-ngièn tái yî-chhièn, Hò-làn-ngî ke Friesland yit-chhṳ̍t he kôn-fông miàng-chhṳ̂n. Than chhai 1997-ngièn, chang-sṳt miàng-chhṳ̂n kói vì Frisia-ngî ke Fryslân. Put-ko "Friesland" chṳ-kîm yî-yèn kîn-sòng sṳ́-yung, pin-chhiâ he hò ngî fân-yi̍t ke kôn-fông miàng-chhṳ̂n.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-chhèn Chṳn-khièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]