Galicia-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Kâ-lî-sî-â-ngî

Galego

Koet-kâ: Sî-pân-ngà
Thi-khî: Kâ-lî-sî-â
Sṳ́-yung ngìn-su: 4,000,000
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
Yi-thai-li Ngî-tshu̍k
Lò-man Ngî-tshu̍k
Yi-thai-li Sî Lò-man Ngî-tshu̍k
Kâ-lî-sî-â-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 gl
ISO 639-2 glg
ISO 639-3 glg

Kâ-lî-sî-â-ngî (Galego) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne Lò-màn Ngî-chhu̍k, he Sî-pân-ngà kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂-yit. Mû-ngî ngìn-khiéu chú-yeu fûn-phu yî Sî-pân-ngà sî-pet-phu ke Kâ-lî-sî-â-ngî Chhṳ-chhṳ-khî lâu Phù-thò-ngà, khiung yok 3,200,000 sṳ́-yung-chá.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Percentage of Galician speakers (corrected).PNG

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-mû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Galicia-ngî Wikipedia