Geldermalsen

Chhiùng Wikipedia lòi
Geldermalsen .
Geldermalsen Khì-chì
Geldermalsen Vûn-chông
Geldermalsen .

Geldermalsen he Hò-làn Gelderland-sén ke yit-chho sàng-sṳ, Chúng mien-chit 101.67 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 26,241-ngìn (2007-ngièn thúng-kie).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]