George 1-sṳ (Yîn-koet)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
George 1-sṳ (Yîn-koet).

George 1-sṳ (George I of Great Britain, 1660-ngièn  3-ngie̍t 28-ngit  – 1727-ngièn  6-ngie̍t 11-ngit ), Yîn-koet koet-vòng, Hanover sién-ti-hêu.

Sâng-phìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâ-thìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chú-siên[phiên-siá | 編寫原始碼]

Siông-kôan chok-phín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]