George 2-sṳ (Yîn-koet)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
George 2-sṳ (Yîn-koet).

George 2-sṳ (George II of Great Britain, 1683-ngièn  11-ngie̍t 10-ngit  – 1760-ngièn  10-ngie̍t 25-ngit ), Yîn-koet koet-vòng, Hanover sién-ti-hêu.

Sâng-phìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâ-thìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chú-siên[phiên-siá | 編寫原始碼]

Siông-kôan chok-phín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]