George Frideric Handel

Chhiùng Wikipedia lòi
George Frideric Handel

George Frideric Handel (1685-ngièn 2-ngie̍t 23-ngit – 1759-ngièn 4-ngie̍t 14-ngit), ngièn-lòi ke miàng-sṳ ham cho Georg Friedrich Händel, he Baroque sṳ̀-khì ke yit chak chok-khiuk-kâ. Kì he Tet-koet-ngìn, heu-lòi yì-mìn to Yîn-koet.