George Lucas

Chhiùng Wikipedia lòi
Khiâu-chhṳ Lû-khà-sṳ̂.

Khiâu-chhṳ Lû-khà-sṳ̂ (George Walton Lucas Jr., 1944-ngièn |5-ngie̍t 14-ngit -), he Mî-koet ke thien-yáng thô-yên, chṳ phién ngìnphiên khia̍k, khì chui chho̍k-miàng ke he sṳ́ sṳ̂ sṳt chok-phín 《Sên-khiù thai-chan》 fò 《 fap khui khì pîn》 hì lie̍t (chu: phiên khia̍k). Kì-ke chok-phín 《Sên-khiù thai-chan》 chhai Mî-koet ngìn ke sîm muk chûng yúng-yû chhùng kô ke thi-vi, ya chên-kîn tá pho Mî-koet pún-thú yî-khi̍p sṳ-kie sông tô-hong piàu fòng ki liu̍k. Li-yì chhai 1977-ngièn ke 《Sên-khiù thai-chan IV: sîn hî mong》 chhiòn-khiù chhóng hâ 7.7 yi Mî-kîm ke piàu fòng, sṳ̀n-vì tông-sṳ̀ ke piàu fòng kôn-kiûn. Yì kó kie-son lâu thûng fo phong-chong, mô li tiám kiùn chhṳ yî 《lon sṳ kâ ngìn》, sṳ̀n-vì Li̍t-sṳ́ sông thi-ngi chui mai chho ke thien-yáng. Chhai 2004-ngièn Fuk-pu-sṳ̂ chha̍p tsì kû-kie lû khà sṳ̂ ke ke-ngìn chhòi-fu tha̍t-to 30 yi Mî-ngièn.