Gordian 3-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Gordian 3-sṳ.

Gordian 3-sṳ (Lâ-tên-ngî: Marcus Antonius Gordianus Pius Augustus, 225-ngièn - 244-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (238-ngièn - 244-ngièn chhai-vi).

Kâ-chhu̍k poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Miàng-sṳ hí-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sâng-phìn kién-kie[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]