跳至內容

Groesbeek

Chhiùng Wikipedia lòi
Groesbeek .
Groesbeek Khì-chì
Groesbeek Vûn-chông
Groesbeek .

Groesbeek he Hò-làn Gelderland-sén ke yit-chho sàng-sṳ, Chúng mien-chit 44.12 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 18,929-ngìn (2007-ngièn thúng-kie).

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]