跳至內容

Hò-khiéu-vân

Chhiùng Wikipedia lòi
Exe-hò ke Hò-khiéu-vân
Nith-hò ke Hò-khiéu-vân

Hò-khiéu-vân (河口灣, Yîn-ngî: Estuary) yu chhṳ̂n-cho Sâm-kok-vân (三角灣) he hò-liù lâu hói-yòng, fù-phok, súi-khu, tén ke kiet-ha̍p thi-thon, yit-pân tô-chṳ́ ngi̍p hói-khiéu. Hói-yòng-ho̍k chûng, chṳ́ yit-ke pan fûng-pit ke hói-ngan súi-thí, lâu khôi-fat ke hói-yòng chhṳ-yù kiêu-thûng.