跳至內容

Hò-làn Tâi-thi Saxon-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Hò-làn Tâi-thi Sat-khiet-sêm-ngî

Nedersaksisch

Koet-kâ: Hò-làn
Thi-khî: Hò-làn
Sṳ́-yung ngìn-su: -
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
Ngit-ngí-man Ngî-tshu̍k
Sî Ngit-ngí-man Ngî-tsṳ̂
Hò-làn Tâi-thi Sat-khiet-sêm-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 -
ISO 639-3 nds-nl


Hò-làn Tâi-thi Sat-khiet-sêm-ngî he yit-tsúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún Tshṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Hò-làn Tâi-thi Saxon-ngî Wikipedia