Hò-làn liâng Caribe

Chhiùng Wikipedia lòi

Hò-làn liâng Caribe (荷蘭領--) he Hò-làn chhai Caribe-hói ke yit phu-fun, pâu-hàm Bonaire, Sint Eustatius lâu Saba.