跳至內容

Hòn Chan

Chhiùng Wikipedia lòi
Hòn Chan

Hòn Chan(韓戰), me ôn-to Chêu-siên Chan-chên(朝鮮戰爭), he chṳ́ Chêu-siên Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet lâu Thai-hòn Mìn-koet chhai 1950-ngièn chṳ 1953-ngièn chṳ̂-kiên fat-sâng ke nui-chan.