Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet
Baitou Mountain Tianchi.jpg

Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet (Chêu-sién-ngî:조선민주주의인민공화국) he Â-chû tûng-phu Chêu-sién pan-tó pet-tôn ke koet-kâ, sú-tû he Pyongyang. Pet-hòn nàm-phu lâu Thai-hòn Mìn-koet fûn-kak, pet-phu tsiap-khiun Chûng-koet lâu Ngò-lò-sṳ̂.

Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet sṳ̀n-li̍p yî 1948-ngièn kiú-ngie̍t kiú-ngit.