Tsêu-siên Mìn-tsú Tsú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Tsêu-siên Mìn-tsú Tsú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet
Baitou Mountain Tianchi.jpg

Tsêu-siên Mìn-tsú Tsú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koetHòn-vùn:조선민주주의인민공화국) he Â-chû tûng-phu Tsêu-siên pan-tó pet-tôn ke koet-kâ, sú-tû he Pyongyang. Pet-hòn nàm-phu lâu Thai-hòn Mìn-koet fûn-kak, pet-phu tsiap-khiun Chûng-koet lâu Ngò-lò-sṳ̂. Tsêu-siên Mìn-tsú Tsú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet sṳ̀n-li̍p yî 1948-ngièn kiú-ngie̍t kiú-ngit.

Tseu-sien heh seh-gai chui ng man-tsu geh gwok-gaa.