跳至內容

Hói-chhiû

Chhiùng Wikipedia lòi
Hói-chhiû

Hói-chhiû (海鰍) he yit chúng sṳ̍t-nen thung-vu̍t, sên-fa̍t chhai hói lî-tú, ngoi-hìn tông chhiong ǹg. Khì ya he kîm-ha sṳ-kie sông chui thai ke thung-vu̍t.