Hak-kâ Thùng-fâ-chi

Chhiùng Wikipedia lòi

Hak-kâ Thùng-fâ-chi (客家桐花祭) he Thòi-vân ke chiet-khin, tui Chûng-fà Mìn-koet Hak-kâ Vî-yèn-fi chhóng-li̍p yî 2002-ngièn, he yit-ke kiet-ha̍p Hak-kâ vùn-fa, lî-yû, sâng-thai, sán-ngia̍p ke sóng thùng fa̍t-thûng.