跳至內容

Hannover Vòng-chêu

Chhiùng Wikipedia lòi
Hon-nok-vî Vòng-chêu.

Hon-nok-vî Vòng-chêu (Tet-ngî: Haus Hannover), he yî 1692-ngièn -1866-ngièn kiên thúng-chhṳ Tet-yi-chṳhon nok vî thi-khî lâu chhai 1714-ngièn -1901-ngièn kiên thúng-chhṳ Yîn-koet ke Vòng-chêu.

Hí-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîn-koet koet-vòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiûn-chú lie̍t-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ-chhu̍k sú-liâng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]