Hebe Camargo

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Hebe Camargo

Hebe Maria Camargo (米高積遜 1929-ngièn 3-ngie̍t 8-ngit) sī Pâ-sî ê ián-gôan kap koa-chhiú.