Hen-fâ-chhûn Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

模板:NoteTA 模板:Pathnav 模板:香港鐵路車站

杏花邨站Yîn-ngî: Heng Fa Chuen Station)是港鐵[1]港島綫中途站,位於香港柴灣杏花邨,鄰近港鐵柴灣車廠,1985年5月31日啟用。車站位於地面,並設有兩個側式月台

車站在將軍澳綫開通前,杏花邨站是前地鐵系統地理上最東端的車站,而不是柴灣站

結構[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

杏花邨站是港島綫唯一一個地面車站,而車站旁邊則是港島綫的柴灣車廠,上蓋則是港鐵公司的物業杏花邨及大型購物中心杏花新城

樓層[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

- 上蓋物業 杏花邨、杏花新城
C 大堂 出口、客務中心、車站商店、自助服務、
免費Wi-Fi熱點
P
側式月台
模板:Split text
模板:Arrow 模板:月台編號 港島綫往堅尼地城
側式月台
- 港鐵柴灣車廠

大堂[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

車站大堂
車站藝術裝飾

車站商店及自助服務[2][phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

車站商店[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]
自助服務[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

月台[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

2號月台

杏花邨站是港島綫唯一一個地面車站。杏花邨設有2個相對的側式月台,月台中央設有水泥隔音及廣告板。杏花邨站沒有如其他港島綫車站一樣,在月台牆壁掛設大型書法車名字樣。月台全部使用紙皮石牆身,其車站設計和佈局跟荃灣綫荃灣站相似。現時杏花邨站月台已裝上月台閘門。每邊月台均設有升降機扶手電梯

杏花邨站亦是前地鐵系統中,少數使用道碴道床(而非混凝土道床)的車站之一。

原本列車由杏花邨站開往筲箕灣站方向時,會有一段露天路段才進入隧道,但該段露天路段在大約於1995年時因擴建車廠而被隔音罩蓋掉。[4]

1號月台全景圖(2013年6月)

出入口[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

A出入口
編號 建議前往的目的地
模板:港鐵出口 杏花新城西翼、杏花邨、杏花邨俱樂部、嶺南中學盛泰道、杏花園
模板:港鐵出口 杏花新城東翼、杏花邨、杏花邨遊樂場、香港專業教育學院(柴灣)救世軍韋理夫人紀念學校、政府物流營運中心
模板:港鐵出口於商場內,輪椅使用者可經由商場進出車站

鄰接車站[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

杏花邨站是港島綫的中途站,乘客可在此乘坐往堅尼地城或柴灣列車,往返香港島九龍各地。

模板:港島綫各站

利用狀況[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

杏花邨站的人流在星期一至五繁忙時間較多,因附近有香港專業教育學院(柴灣)、中小學、杏花邨的居民要上班或上學以及轉乘62、62A小巴和城巴85線往柴灣東工業區上班的人士,而星期六、日人流較少。

接駁交通[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

歷史[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

地底集體運輸系統路線圖1967年建議方案。圖中「柴灣碼頭」即今之杏花邨站
未安裝月台閘門的月台(2008年)
翻新前的2號月台(2011年)
此車站於2007年12月進行改善工程,上為新款月台指示,下為舊款月台指示

車站啟用[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

杏花邨站原址為藍塘海峽近鯉魚門炮台的海邊,在港島綫定線設計時已計劃將該海邊填平。1985年5月31日杏花邨站成為港島綫第一期啟用的車站之一。

車站命名[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

「杏花邨站」在通車前曾經考慮命名為「白沙灣站」(Pak Sha Wan Station)、「柴灣碼頭站」(Chai Wan Quay Station)、「北柴灣站」(North Chai Wan Station)及「阿公岩站」(Agonar Station)。

發展[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

地鐵當局曾經研究港島綫支線,並由杏花邨站連接小西灣,但因技術及成本問題而擱置。

車站翻新[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

而在2001年杏花新城翻新完工時,恒生銀行被編排在A1出口行人樓梯旁的杏花新城中翼商場內,和站內之銀行只有數十米之隔,於是站內銀行在2002年停止服務,該位置經翻新後,恒生銀行增設了兩部自動櫃員機

月台閘門[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

現時杏花邨站所有月台已完成裝上月台閘門,並已投入運作[5]。該月台閘門與現時欣澳站迪士尼站所採用的月台閘門為同一設計,只有現時月台幕門的一半,約高1.5米。整個計劃於平日深夜終止服務的時間加建,已於2011年4月完成。車站與柴灣站屬於第一期進行月台閘門加裝工程,原計劃於2010年8月完成,但由於工程進度緩慢,第二度預計於2010年12月,車站與柴灣站完成進行月台閘門加裝工程。

月台現代化工程[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

與市區線很多非地下車站一樣,杏花邨站月台由2011年起也開始展開翻新工程,當中包括安裝假天花、改善照明,亦翻新了月台指示吊板,原「往柴灣/上環」的行車方向資訊則改為張貼在月台閘門之上。

參考資料[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. 兩鐵合併前,港鐵及香港鐵路有限公司的前稱分別為地鐵(地下鐵路)及地鐵公司。
  2. "車站商店、自助售賣機及免稅品商店搜尋器". 港鐵網頁 (in Chinese). 港鐵公司. 2011年12月10日 chhà-khon.  Check date values in: |access-date= (help)
  3. "鐵路四處遊>郵箱服務". 港鐵網頁 (in Chinese). 港鐵公司. 2011年12月10日 chhà-khon.  Check date values in: |access-date= (help)
  4. "杏花邨站車站結構圖". MTR之今昔 (in Chinese). 
  5. "杏花邨站月台閘門". YouTube. 

外部鏈接[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Heng Fa Chuen Station siông-koân ke tóng-on.

模板:港鐵車站列表