Hiông-kóng Piên-kin Kim-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Lò-fù ke "Piên-kin Kim-khî ko-sṳ phài-è.
1898年"Tsán-tsak Hiông-kóng Kie-tsí Tsôn-thiàu" chûng-yèn Tshṳ̂m-tsun-hò ke Chûng-Yîn piên-kin kie-sien.

Hiông-kóng Piên-kin Kim-khî he tsṳ́-tsak sat-to Hiông-kóng Sîn-kie pet-phu piên-kin ke kim-khî, khì-tsûng pau kwat Sâ-thèu-kok-sṳ, Sâ-thèu-kok Kok-hiông-kau, Lò-fùVùn-kím-thu lâu Tá-kú-liâng

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsui-tshû tshai 1951-ngièn sat-li̍p.