Hiông-pak-su

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Lì-pâ-nun Hiông-pak-su

Hiông-pak-su 香柏樹 lâu Tsham-su tsui tsiap-khiun, ngièn-pún sán-sên tshai-yî Hí-mâ-lâ-ngâ Sân-ma̍k hói-pha̍t yit-tshiên ńg-pak tsṳ sâm-tshiên lióng-pak kûng-tshak ke thi-tai lâu Thi-chûng-hói yèn-ngan yit-tshiên tsṳ lióng-tshiên lióng-pak kûng-tshak ke thi-tai.