Hien-thoi Accent

Chhiùng Wikipedia lòi
Accent 2010 in Riyadh, Saudi Arabia
Hien-thoi Accent.

Hien-thoi Accent (Hôn-ngî: 현대 엑센트) he yit-khóan yù Hien-thoi Khì-chhâ sat-kie ke chûng-kip khieu-chhâ. Sán-phín yî 1994-ngièn chṳ-chok, chṳ̂-heu fûn-phe̍t chhai 1999-ngièn Accent LC, 2005-ngièn Accent MC, lâu 2010-ngièn Accent RB chhùng-sîn sat-kie.