Hien-thoi Equus

Chhiùng Wikipedia lòi
Hien-thoi Equus.

Hien-thoi Equus (Hôn-ngî: 현대 에쿠스 ) he yit-khóan yù Hien-thoi Khì-chhâ sat-kie ke chûng-kip khieu-chhâ. Sán-phín yî 1999-ngièn chṳ-chok, chṳ̂-heu fûn-phe̍t chhai 2009-ngièn Equus VI chhùng-sîn sat-kie.