Hien-thoi Sonata

Chhiùng Wikipedia lòi
Sonata

Hien-thoi Sonata (Hôn-ngî: 현대 쏘나타) he yit-khóan yù Hien-thoi Khì-chhâ sat-kie ke chûng-kip khieu-chhâ. Sán-phín yî 1985-ngièn chṳ-chok, chṳ̂-heu fûn-phe̍t chhai 1988-ngièn, 1993-ngièn, 1996-ngièn, 1998-ngièn, 2001-ngièn lâu 2004-ngièn chhùng-sîn sat-kie.