Hien-thoi Veloster

Chhiùng Wikipedia lòi
Hien-thoi Veloster.

Hien-thoi Veloster (Hôn-ngî: 현대 벨로스터) he yit-khóan yù Hien-thoi Khì-chhâ sat-kie ke chûng-kip khieu-chhâ. Sán-phín yî 2011-ngièn chṳ-chok, chṳ̂-heu fûn-phe̍t chhai 2012-ngièn Veloster Turbo lâu 2013-ngièn Veloster Zombie chhùng-sîn sat-kie.