Hon-khek

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.
Hon-khek (yu tsiang Gong-dung hon-khek) heh yit chung tsin-thung Haak-gaa hi-khek, yu heh Haak-gaa-ngin ui khon geh ngi-sut-phin chung chi yit. Gaai khek chung chi-yew liu-hang yi Gong-dung dung-phu geh Haak-gaa thi-khi. Heung Hon-khek gong geh faa heh leui-tsi Chung-yen geh Phu-thung-faa. 漢劇(也稱廣東漢劇)喺一種傳統客家戲劇,也是客家人喜聞樂見嘅藝術品種之一。該劇種主要流行於廣東東部嘅客家地區,演繹以中州古調為準,發音近似於現在嘅普通話。