Hon-pó

Chhiùng Wikipedia lòi
Hon-pó

Hon-pó he yù Ngiù-kau ngiuk fe̍t-tsá khì-thâ kia̍p yû kau-ngiuk tso-sṳ̀n ke ngiuk-piáng. Liá-tsúng ngiuk-piáng hien-kîm phû-phiên tshṳ̂n-tso Hon-pó-phài, yì-yèn Hon-pó-pâu tset yung-lòi tsôn-mùn tsṳ́-tsak kia̍p-kia̍p Hon-pó-phài pin fu-kia̍p song ngiâ-kôn phi-liau lâu Thiàu-mi-liau: Kie-tshoi, sâng-tshoi, Yòng-tshûng, khôi-mi séu-tshoi, Yàm-tsi séu-tshoi tén-tén ke yèn-hìn sâm-mìn-tshṳ tshong-kia̍p-pâu.