Yàm

Chhiùng Wikipedia lòi
Yàm

Yàm khó-yî he mìn-khok fe̍t-tsá theu-mìn ke, tshùn-tshai mò-thùng hìn-siong, yì vòng-set, fùng-set, làm-set, liu̍k-set, pha̍k-set khi̍p het-set.