跳至內容

IMac

Chhiùng Wikipedia lòi
iMac.

iMac he yit-hì-lie̍t yù Phìn-kó Kûng-sṳ̂ sat-kie lâu sâng-sán ke yit thí fa Mac chok sông hîn thien-nó phín-phài, chhiùng 1998-ngièn thûi chhut yî-lòi yit-chhṳ̍t he phìn-kó chṳ̂m tui sêu-fi-chá sṳ-chhòng ke chú-li̍t kî chúng.

IMac ke thi̍t-tiám he kì ke sat-kie. Chó chhai 1998-ngièn, phìn kó chúng chhài Sṳ́-tì-fû Khiâu-pu-sṳ̂ chhiu chiông "What's not a computer!" (khon hí-lòi) m̀-he thien-nó ke thien-nó) khói-ngiam yin-yung-yî sat-kie iMac ke ko-chhàng. Kiet-kó chho-chhiu liáu kó tung -G3, thôi tên -iMac G4 fò siông khiông -iMac G5.