IPhone (Thi-yit thoi)

Chhiùng Wikipedia lòi

iPhone (Thi-yit thoi) he Phìn-kó Kûng-sṳ̂ thôi-chhut ke thi-yit thoi Chṳ-fi-hîn Sú-kî, 2007-ngièn 1-ngie̍t 9-ngit chhai Phìn-kó Kûng-sṳ̂ chhiòn-khiù ngiôn-thí khôi-fat-chá ngièn-fi chûng chṳn-sṳt fat-pu. Thi-yit thoi iPhone chṳ̂-chhṳ̀ 2.5G si-phìn GSM(850/900/1800/1900 MHz)、GPRS/EDGE, chhòn-sû suk-sut chui-kô vi mî-miáu 220kbit. Chhai IOS3.1.3 chṳ̂-heu, Phìn-kó Kûng-sṳ̂ put-chai tui Thi-yit thoi iPhone chin-hàng kiên-sîn chṳ̂-chhṳ̀ .