Chṳ-fi-hîn Sú-kî

Chhiùng Wikipedia lòi
Chṳ-fi-hîn Sú-kî
Chṳ-fi-hîn Sú-kî

Chṳ-fi-hîn Sú-kî (Yîn-ngî: Smart Phone), chṳ́ khí-yû thu̍k-li̍p ke Hàng-thung Chok-ngia̍p Ne-thúng, cho-tet theu-ko ôn-ch Yin-yung Ngiôn-thí, yù-hi tén chhàng-sṳt lòi khok-chhûng sú-kî kûng-nèn, yun-son nèn-li̍t khi̍p chhòn-thúng Kûng-nèn-hîn Sú-kî ke yit-lui Sú-kî. Liá-lui Sú-kî chhai Chûng-koet Thai-liu̍k hêm-cho "Chṳ-nèn Sú-kî" (智能手機). Chṳ-fi-hîn Sú-kî ke Hàng-thung Chok-ngia̍p Ne-thúng yû Google ke Android Ne-thúng, Phìn-kó Kûng-sṳ̂ ke iOS Ne-thúng, Nokia ke Symbian Ne-thúng, Het-môi Kûng-sṳ̂ ke Het-môi OS Ne-thúng, Samsung ke Bada Ne-thúng, Mì-ngiôn Kûng-sṳ̂ ke Windows Phone Ne-thúng, Hewlett-Packard ke webOS Ne-thúng lâu khì-thâ Linux Ne-thúng.