Yin-yung Ngiôn-thí

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Yin-yung ngiôn-thí (Yîn-ngî: Application Software) he Thien-nó Ngiôn-khien ke chú-yeu fûn-lui chṳ̂-yit, he chṳ́-vi chṳ̂m-tui sṳ́-yung-chá ke mêu-chúng yin-yung muk-tit só tshón-siá ke ngiôn-khien.