Google

Chhiùng Wikipedia lòi
Google.

Google Kûng-sṳ̂ (Yîn-ngî: Google Inc.,NASDAQ:GOOG、FWB:GGQ1), he yit-kâ Mî-koet ke khiam-koet khô-kî khî-ngia̍p, chṳ-li̍t yî mióng-chi mióng-lu sêu-chhìm, yùn-tôn yun-son, kóng-ko kî-su̍t tén liâng-vet, khôi-fat pin thì-kiûng thai-liong mióng-chi mióng-lu ke sán-phín lâu fu̍k-vu, khì chú-yeu li-yun lòi-ngièn yî AdWords tén kóng-ko fu̍k-vu. Google yù tông-sṳ̀ chhai Sṳ̂-thán-fuk Thai-ho̍k kûng-thu̍k Lî-kûng Pok-sṳ ke Larry Page lâu Sergey Brin khiung-thùng kien-li̍p.[1][2]

  1. Brin, Sergey; Page, Lawrence (1998). "The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine" (PDF). Computer Networks and ISDN Systems 30 (1–7): 107–117. doi:10.1016/S0169-7552(98)00110-X. 
  2. Barroso, L.A.; Dean, J.; Holzle, U. (April 29, 2003). "Web search for a planet: the google cluster architecture". IEEE Micro 23 (2): 22–28. doi:10.1109/mm.2003.1196112. We believe that the best price/performance tradeoff for our applications comes from fashioning a reliable computing infrastructure from clusters of unreliable commodity PCs.