跳至內容

Nokia

Chhiùng Wikipedia lòi
Nok-kî-â.
Nok-kî-â.

Nok-kî-â Kûng-sṳ̂ (Fûn-làn-ngî: Nokia Oyj, Shuì-tién-ngî: Nokia Abp; Fûn-làn-ngî fat-yîm: [ˈnokiɑ], Yîn-ngî: Nokia Corporation) he yit-kâ Chúng-phu vi-yî Fûn-làn Âi-sṳ̂-pô chú-yeu chhiùng sṳ sâng-sán hàng-thûng thûng-sín sat-phi lâu fu̍k-vu ke khiam-koet Kûng-sṳ̂, Nok-kî-â sṳ̀n-li̍p yî 1865-ngièn, tông-sṳ̀ yî phat-muk, chho-chṳ́ vì-chú, heu-lòi yi̍t chhiùng sṳ sâng-sán kâu hài, lùn thôi, thien làm, Sú-kî tén, muk-chhièn yî thûng sin kî-chhú ngia̍p-vu fò sú-sṳ thi-thù ngia̍p-vu vì-chú. Nok-kî-â chên-kîn he Sú-kî sṳ-chhòng liùng thèu, yî 2000-ngièn fî fông sṳ̀-khì sṳ chhṳ̍t khiûn 2500 yi Mî-ngièn, sṳ chhṳ̍t kiùn chhṳ yî Ma̍k-tông-lò khi̍p khó khiéu khó lo̍k, chhṳ 1996-ngièn hí, Nok-kî-â lièn-sa 14-ngièn cham kí sṳ-chhòng fun-ngiak thi-yit. Mien tui phìn kó Kûng-sṳ̂ yî 2007-ngièn thûi chhut ke iPhone fò chhái-yung ôn tsok ke Chṳ-fi-hîn Sú-kî kia̍p kit, kâ-sông nok kî â fòn man ke kói-kiet phu phat, chhiòn-khiù Sú-kî siau liòng thi-yit ke thi-vi chhai 2011-ngièn thi-ngi kui pûn Phìn-kó khi̍p Sâm-sên sûng-sûng chhêu-ye̍t. 2011-ngièn 2-ngie̍t, Nok-kî-â piong-hi kîn-yàng tô ngièn ke Symbian hì-thúng, chón yì thèu-ngi̍p mì ngiôn ke Windows Phone hì-thúng.