IPhone 4S

Chhiùng Wikipedia lòi
iPhone 4S.

iPhone 4S he yit-chak Phìn-kó Kûng-sṳ̂ ngièn-fat ke Chṳ-nèn Sú-kî, he iPhone Hì-lie̍t chûng ke thi-ńg thoi heu-sa kî-khóan. 2011-ngièn 10-ngie̍t 4-ngit, liá-chúng Sú-kî chhai Phìn-kó Kûng-sṳ̂ chhiòn-khiù ngiôn-thí khôi-fat-chá ngièn-fi chûng chṳn-sṳt fat-hang hiong Mî-koet, Kâ-nâ-thai, Àu-chiu, Yîn-koet, Fap-koet, Tet-koet, Ngit-pún chhit-chak koet-kâ khôi-tshiû.