Ilam-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Yî-là-mê-sén.
Yî-là-mê-sén.

Yî-là-mê-sén (Pô-sṳ̂-ngî: استان ایلام‎‎, Ostān Īlām; Khù-ngì-tet-ngî: ‎Provinsa Îlam‎) he Yî-lóng Sâm-sṳ̍p ke sén-fun chṳ̂-yit. Mien-chit 19,086 phìn-fông kûng-lî, chhai só-yû sén-fun chûng phài-hàng thi sṳ̍p-sâm. Ngìn-khiéu yok 557,599 (2011-ngièn sú-kí); Sú-fú vi-yî Yî-là-mê.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Ilam-sén siông-koân ke tóng-on.