Ilocano-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Ilocano-ngî

Ilokano

Koet-kâ: Fî-li̍t-pîn
Thi-khî: Luzon khi̍p pet-phu
Sṳ́-yung ngìn-su: 7,700,000
Phài-miàng: 82 [1]
Fûn-lui: Nàm-tó Ngî-ne
Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍k
Ilocano-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 ilo
ISO 639-3 ilo


Ilocano-ngî (Ti Pagsasao nga Iloko) he yit-tsúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún Tshṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Ilocano-ngî Wikipedia