JavaScript

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
JavaScript ke phiêu-chṳ

JavaScript he yit chúng thien-nó sú-káu ngî-ngièn.