Juan Carlos 1-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Fù-ôn Khà-lo̍k-sṳ̂ Yit-sṳ.

Fù-ôn Khà-lo̍k-sṳ̂ Yit-sṳ (Sî-pân-ngà-ngî: Juan Carlos I, 1938-ngièn 1-ngie̍t 5-ngit-), he Sî-pân-ngà hien-ngim koet-vòng, ya-he Franco Sṳ̀-thoi kiet-suk heu ke thi-yit ngim koet-vòng, yî 1975-ngièn tên-kî. Khì vi Sî-pân-ngà chhièn koet-vòng Alfonso 13-Sṳ ke chóng-chṳ́. Juan Carlos 1938-ngièn sâng-yî Yi-thai-li Lò-mâ, tông-sṳ̀ Sî-pân-ngà vòng-sṳt yîn-vi phit-fam 1931-ngièn sṳ̀n-li̍p ke Sî-pân-ngà thi-ngi khiung-fò-koet yì chhiên-sái to Yi-thai-li. 1948-ngièn kì fì-to Sî-pân-ngà chiap-su kau-yuk. 1954-ngièn pit-ngia̍p yî Mâ-tet-lî chṳ̂ San Isidro Ho̍k-káu. 1955-ngièn chṳ 1957-ngièn chhai Sat-là-kô-sat Kiûn-sṳ Ho̍k-yen chhṳ̂m-chho. 1957-ngièn kì yu-chhai Marin Hói-kiûn Ho̍k-káu, San Javier Khûng-kiûn Ho̍k-káu ho̍k-si̍p. 1961-ngièn kì pit-ngia̍p yî Complutense Thai-ho̍k.