Justin 1-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Justin 1-sṳ.

Justin 1-sṳ (Lâ-tên-ngî: Flavius Iustinus Augustus, 450-ngièn - 527-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (518-ngièn - 527-ngièn chhai-vi).


Kâ-chhu̍k poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Miàng-sṳ hí-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sâng-phìn kién-kie[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]