Tûng Lò-mâ Ti-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Tûng Lò-mâ Ti-koet.

Tûng Lò-mâ Ti-koet he yit-ke li̍t-sṳ́ sông tî-miàng ke Ti-koet. Ti-koet vi-yî Êu-chû tûng-phu, liâng-thú chên pâu-koat Êu-Â-Fî sâm-thai chû ke Â-chû sî-phu lâu Fî-chû Pet-phu, he kú-thoi lâu Chûng Sṳ-ki Êu-chû li̍t-sṳ́ sông chui yû-kiú ke Kiûn-chú chṳ koet-kâ.

Ti-koet ke miàng-chhṳ̂n[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-fông hàng-chṳn chṳ-thu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-ho̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kien-chuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Khô-ho̍k kî-su̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi fûng-siu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-kâu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]